Prof. dr. Senad Mehmedbašić: Sve više raka grlića materice kod mladih žena
 


Država je ta koja, kroz sekundarni skrining, mora osigurati svakoj ženi, u jednoj ili dvije godine, besplatan pregled na karcinom grlića materice, kaže dr. Mehmedbašić

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svake godine u svijetu od karcinoma grlića materice oboli oko 500.000 žena, a od toga oko 230000 umre od ove bolesti.

 

 


U novije vrijeme je primjetno da je karcinom grlića materice u stalnom porastu, naročito kod mladih žena u stalnom porastu. Razlozi što je to tako još nisu otkriveni. Smatra se da veća sloboda u seksualnom ponašanju, koja je povezana sa seksualno prenosivim infekcijama, naročito onih izazvanih humanim papiloma virusima (HPV) , značajno utiče na ovaj porast.


Kakvo je stanje u našoj zemlji, kada je u pitanju rak grlića maternice prof. dr. Senad Mehmedbašić, za  e-zdravlje kaže:


- Upravo zbog ovakvih pokazatelja povećanja broja oboljelih i u našoj zemlji, ukazala se potreba za osnivanjem Koordinacionog odbora  za prevenciju karcinoma grlića materice. Odbor, koji sačinjavaju deset predstavnika kantona, te dr. Aida Pilav u ime Federalnog ministarstva zdravstva je napravio konferenciju, gdje je usvojen konsenzus šta država i profesija trebaju činiti za prevenciju ove opake bolesti.

Naš cilj je uvesti u BiH, organizovani primarni i sekundarni skrining na grliću materice, kao što se to radi u svijetu. Dakle, država je ta koja će, kroz sekundarni skrining osigurati svakoj ženi, u jednoj ili dvije godine, besplatan pregled na karcinom grlića materice.


Ukoliko žena ne odlazi na redovne ginekološke preglede, gotovo da je nemoguće postaviti blagovremenu dijagnozu. Koliko su žene i djevojke u BiH edukovane kada je u pitanju rak grlića materice i HPV virus ?


- Zato je primarni skrining veoma bitan. On podrazumijeva edukaciju stanovništva o ovoj bolesti, te vakcinaciju protiv HPV virusa, koja je veoma važna. Stoga je Odbor i tražio da država podrži, shodno mogućnostima, prijedlog da vakcinacija bude obavezna, a ne po želji stanovništva. Mi smo imali pilot projekat vakcinisanja djevojčica, populacijske dobi od 14 godina, koju smo provodili u Mostaru. Ali, ovaj projekat nije polučio očekivane rezultate, jer djevojčice nisu dolazile na revakcinaciju, što nas opet vraća na nedovoljnu edukaciju djevojaka i žena, te njihovog neshvatanja koliko su pregledi i vakcina bitni.


Šta podrazumjeva kompletan pregled u cilju ranog otkrivanja karcinoma grlića materice?


- Pregled ginekologa najmanje jednom godišnje u cilju ranog otkrivanja karcinoma grlića materice treba da obuhvati: 
- klinički pregled
- kolposkopija i PAPA test
- uzimanje brisa sa grlića materice za laboratorijsko ispitivanje na prisustvo različitih mikroorganizama – virusa, bakterija, gljivica, koji mogu izazvati uporne infekcije... Inače, kod nas se bris očitava po modernijem BETHZDA sistemu, nakon čega je dogovoren algoritam ili postupnik na nađeni rezultat, što znači da svaki pacijent obzirom na rezultat, ima jednak tretman. Tu su i laboratorijske analize.

Veoma je važno da se kod djevojaka i žena razvije svijest da ukoliko se otkrije na vrijeme, karcinom grlića materice je izlječiva bolest!


 

O organizovanju struke

 

U Federaciji postoji veliko šarenilo principa, škola i stavova kada je u pitanju čitanje PAPA testa. Nema zakona niti je zakonski određeno ko je taj ko može čitati nalaze.Da li je to ginekolog sa posebnim kursom, citolog ili citopatolog ? Zakon to nije jasno odredio, pa je i kvalitet nalaza različit.Upravo zbog ovakvih problema, sve je vodilo ka organizovanju struke.

Additional Info
Baner
Baner
Baner