Privatne Apoteke - Sarajevo

PRIVATNE APOTEKE OPĆINA CENTAR SARAJEVOPZU "Leko internacional-ogranak Centar"

Adresa: Maršala Tita 60

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 260-840

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PZU"Remedia"

Adresa: Kranjčevićeva 43

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 558-450

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PZU "Una lijek ogranak UL 3"

Adresa: Bardakčije 23

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 444-411

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PA"Višnjik"

Adresa: Višnjik 35a

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 550-096

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PA "My Medico"

Adresa: Koševo 17

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 225-715 +387(0)33 221-753

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PA"Čobanija"

Adresa: Čobanija br.

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 211-095

Ugovorna: Ne

Vlasništvo: Privatno


 

 

PA "Medisan"

Adresa: Jukićeva do br. 2.

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 267-780

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PA "Ikanović"

Adresa: Patriotske lige 22

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 206-432

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PZU "Šip-Betanija"

Adresa: Dejzina Bikića do br 19

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 426-950

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PZU "Ciglane"

Adresa: Trg Merhemića 1

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 223-703

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PZU "Ibo&Co-ogranak Jezero"

Adresa: Patriotske lige 35

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 214-444

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PZU "Lupriv ljekarne-ogranak br 11"

Adresa: Skenderija 5

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 216-505

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PA "Zina-1"

Adresa: Marcela Šnajdera 9b

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 215-067

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PZU Denida-ogranak Breka"

Adresa: Zaima Šarca do broja 116

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387 (33) 521- 509 +387 (33) 521-510

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PA "Lamella"

Adresa: Dejzina Bikića L2/PP-1/P

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 244-344 +387(0)33 244-744

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PA "Unicus"

Adresa: Dejzina Bikića 3

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 243-243

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PZU "Denida ogranak Mejtaš"

Adresa: Dola br 1

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 550-520

Ugovorna: Ne

Vlasništvo: Privatno


 

 

PZU "Denida-ogranak Marijin Dvor"

Adresa: Dolina 10

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 259-325 +387(0)33 259-326

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PZU "Eurofarm-Centar-ogranak PJ5 BBI"

Adresa: Trg djece Sarajeva 1

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 259-515

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno


 

 

PZU "Lupriv ljekarne-ogranak broj 3"

Adresa: Vrazova 22

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387 (0) 33 213-579

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PRIVATNE APOTEKE OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

 

 

PZU "Denida-ogranak Kovači"

Adresa: Safvet bega Bašagića 17

Dežurna apoteka: Ne

Telefon:

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Pharmamed Vitez ogranak Sarajevo 2"

Adresa: Hamdije Kreševljakovića bb

Dežurna apoteka: Ne

Telefon:

Ugovorna: Ne

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Pharmamed Vitez- ogranak Sarajevo"

Adresa: Baščaršija 28, Luledžina bb

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 570-890

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PA "Patke"

Adresa: Patke br.2.

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 233-102

Ugovorna: Ne

Vlasništvo: Privatno

 

 

PA "Park"

Adresa: H. Kreševljakovića 65

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 206-061

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Eurofarm Centar -ogranak Markale"

Adresa: Mula M. Bašeskije 12

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 223-842

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PA "Bistrik"

Adresa: Bistrik broj 8

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 233-844

Ugovorna: Ne

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Eurofarm Centar - ogranak PJ 6 - Vratnik"

Adresa: Vratnik mejdan 62

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 573-720; +387(0)33 573-721;

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PRIVATNE APOTEKE OPĆINA NOVO SARAJEVO

 

 

PA "Medical-Iz"

Adresa: Zagrebačka 15

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 215-777

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PA "Shoping"

Adresa: Hasana Brkića 28

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 656-046

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PA "Dijasan"

Adresa: Envera Šehovića 54

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 614-231

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Dina"

Adresa: B. Meše Selimovića bb

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 716-000 +387(0)33 716-001

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Delfin-ogranak Trg heroja"

Adresa: Trg heroja 3

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 713-370 +387(0)33 713-371

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Leko internacional"

Adresa: Kolodvorska 11

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 711-680 +387(0)33 711-681

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU"Medimpex"

Adresa: Zmaja od Bosne 32

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 661-024

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU"Medimpex -ogranak-Hrasno"

Adresa: Aleja Lipa bb

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 651-905

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Una lijek ogranak UL-4"

Adresa: Envera Šehovića 8

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 664-002

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Denida-ogranak Grbavica"

Adresa: Derviša Numića do br.1

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 712-335 +387(0)33 712-336

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PA"Revita"

Adresa: Azize Šačirbegović 16

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 714-085 +387(0)33 714-086

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Lupriv ljekarne - ogranak broj 10"

Adresa: Grbavička 85

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 664-795

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Eurofarm Centar -ogranak Apoteka Merkator"

Adresa: Ložionička 16

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 716-925

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PA "Tara"

Adresa: Azize Šaćirbegović 80a

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387 (0) 33 714-715 +387 (0) 33 714-717

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

Familypharm

Adresa: Kemala Kapetanovića bb

Dežurna apoteka: Ne

Telefon:

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PRIVATNE APOTEKE NOVI GRAD SARAJEVO

 

 

PZU "Lupriv ljekarne-ogranak br 4"

Adresa: Butmirska cesta 14 PC Grand

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 803-097

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Delfin"

Adresa: B. Meše Selimovića 2

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 664-316

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Ibo&Co"

Adresa: Teheranski trg broj 7

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 760-845 +387(0)33 765-846

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PA "Alipašin Most"

Adresa: Safeta Zajke 11 a

Dežurna apoteka: Ne

Telefon:

Ugovorna: Ne

Vlasništvo: Privatno

 

 

PA "Anis"

Adresa: Trg solidarnosti 39

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 545-182

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PA"Zdravlje"

Adresa: Safeta Zajke 7

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 235-028

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PA "Belladonna"

Adresa: Milana Preloga 2a

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 616-980

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PA "Vita"

Adresa: Trg ZAVNOBIH-a 19

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 468-801

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU"Magistrat-ogranak Farmes"

Adresa: Omladinskih radnih brigada 9

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 769-430

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PA "Čelebić"

Adresa: Buća Putok 4

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 524-945

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PA "Selen"

Adresa: Numan P.Čuprilića 15a

Dežurna apoteka: Ne

Telefon:

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Leko internacional -ogranak A. polje"

Adresa: Trg nezavisnosti 16

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 727-840 +387(0)33 727-841

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Europharm Vitez, ogranak apoteka Pharm"

Adresa: Trg Barcelone 3

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 461-125

Ugovorna: Ne

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU"Una lijek-ogranak UL-5"

Adresa: Safeta Zajke bb

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 673-732

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU"Denida"

Adresa: Trg međ. Prijatelj. 18

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 769-625 +387(0)33 769-626

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PA "Pharmasan"

Adresa: Safeta Hadžića bb

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 647-021

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Denida ogranak Otoka"

Adresa: Radenka Abazovića 6

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 713-315 +387(0)33 713-316

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

 

 

PZU "Šip Betanija ogranak Dobrinja 5"

Adresa: Sulejmana Filipovića 15

Dežurna apoteka: Ne

Telefon: +387(0)33 471-404

Ugovorna: Da

Vlasništvo: Privatno

Više iz ove kategorije: Privatne Apoteke Vogošća »

Privatna praksa

apotekem copy

bolnicem copy

klinikem

ljekarskeordinacijem

stomatoloskeodinacijem

ginekoloskaodinacije

psiholoskasavjetovalistam

oftamoloskeordinacijem

Baner
Baner
Baner