MSCT koronografija
 

Za ezdravlje.info: Ajanović dr.Rusmir


Ovaj vid koronarografije je  neinvazivna  metoda prikaza kornarnih arterija (arterija koje hrane srčani mišić)uz upotrebu  CT skenera. CT koronarografija je način da se prikažu zidovi  koronarnih arterija, nađu eventualni  aterosklerotski  plakovi  i što ranije dijagnosticira koronarna bolest (angina pectoris)  kako bi  bi terapijski djelovali u što ranijoj fazi bolesti.


Prije je precizna dijagnostika koronarne bolesti bila moguća isključivo putem konvencionalne koronarografije, koja je invazivna metoda i zbog toga povezana s rizicima za bolesnike.


Metoda omogućava preciznu lokalizaciju stenoze (suženja ) koronarnih arterija, stupnjevanje stenoze i praćenje bolesnika nakon interventnih kardioloških i  kardiohirurških revaskularizacija miokarda)


Uređaj za MSCT koronarografiju je najbolji neinvazivni dijagnostički uređaj za snimanje srca i krvnih žila. Nakon snimanja pacijenta, na ekranu aparata pojavljuje se nekoliko mogućnosti rekonstrukcije snimke koje nam daju mogućnost da pregledamo kompletan organ,pratimo svaki pojedini otkucaj srca, kao i prokrvljenost svih njegovih krvnih žila.


Važno je reći da je za samo snimanje potrebna tek jedna doza zračenja i kontrasta,  dok je kod klasičnih(konvencionalnih) metoda koronarografije za ovakav prikaz pacijenta potrebno više doza zračenja i veće količine kontrasta.


Uz pomoć ovog aparata može se pratiti nakupljanje kalcija na koronarnim arterijama, odnosno dijagnosticirati stupanj ateroskleroze i na temelju toga izračunati desetogodišnji rizik od nastanka infarkta i moždanog udara.


Prednosti


Prednost ove metode je što je neinvazivna, pri  čemu se izbjegava punkcija arterije u području prepone ili ruke i ulazak posebnim kateterima u koronarne arterije.


Ova metoda se u zemljama zapadne Europe i SAD primjenjuje već rutinski u mnogim kardiološkim ustanovama.


MSCT koronarografija je sigurna i neinvazivna metoda  koja bi mogla poslužiti kao alternativa klasičnoj angiografiji u području dijagnostike aterosklerotske koronarne bolesti.


Istraživači su zaključili da MSCT koronarografija sa sigurnošću isključuje koronarnu bolest srca (bolest krvnih žila srca) i omogućuje dijagnostiku i liječenje manje invazivnim metodama,ujedno smanjujući  i ukupni broj konvencionalnih koronarografija.


Indikacije


Indikacije za MSCT koronarografiju-rano otkrivanje koronarne bolesti u ugroženih,  rizičnih pojedinaca (pacijenti koji imaju riziko faktore za koronarnu bolest-visok  krvni tlak, dijabetes ) su  povišene  vrijednosti  holesterola  u krvi,  hronični prolongirani stres, pušenje, gojaznost, nedovoljna tjelesna aktivnost, pojava koronarne bolesti srca u obitelji,  sve do  dugoročnog praćenja rezultata interventnih kardioloških procedura (PCI),  odnosno kardiohirurških operacija.


Pri  tome se izbjegava invazivni dijagnostički postupak, te se na taj način uklanjaju njegove eventualne komplikacije.  Pacijent ne mora biti zadržan u bolnici već se pretraga obavlja ambulantno .


Budući da su bolesti srca i krvnih žila među vodećim uzrocima smrti u svijetu, poliklinika Sunce je među prvim u regionu uvela MSCT koronarografiju pomoću koje se može otkriti asimptomatski aterosklerotski plak, odnosno suženje(stenoza) u srčanoj krvnoj žili,  te tako na vrijeme spriječiti srčani udar(infarkt).

Additional Info
Baner
Baner
Baner